BMW “brandfare”

Ejer man en BMW med dieselmotor kan ordene; EGR ventil og BMW i samme sætning godt give anledning til lidt nervøsitet.
I den sidste tid har der været skrevet om enkelte brande, som man formoder skyldes motorens EGR køler og indsugningsmanifold er tilsodet.
Vi kan tilslutte os at BMW i særdeleshed er ramt af sodproblemer og man ser det ikke som ejer. Hvis man kigger på udstødningens rørhale, kan man ikke se sod, og tro at alt er ok. Men stikker man et kamera ind i EGR ventilen eller indsugningsmanifolden får man et ganske andet billede. Efter 70 – 100.000km er der betydelige belægninger, typisk på 3-5 mm overalt og EGR køleren, der har forbindelse til manifolden er delvis lukket af sod.
Sod er et særdeles brændbart materiale og med den iltblanding der passerer igennem, så mangler der bare en gnist eller høj temperatur i udstødningen, så brænder det. Når manifolden så også er lavet af et brændbart materiale også, kan den lynhurtigt brede sig til resten af bilen.
Felt